Comments are off for this post

NETUBA in ontmoeting met Minister Koenders

Onafhankelijk van de politieke spanningen in de afgelopen periode zal de economische relatie met Turkije een belangrijke rol blijven spelen en in de toekomst nog vele mogelijkheden bieden. NETUBA blijft zich inspannen om de relatie met het Turks zakelijke netwerk goed te onderhouden, met oog voor bilaterale belangen. Het bestuur van NETUBA had het genoegen om op 14 maart jl. met Minister Bert Koenders op een zeer constructieve manier van gedachten te wisselen over de huidige situatie en het belang van onze economische relaties.

Meer informatie: info@netuba.nl

Comments are closed.